Zawod gezelenji

ÖNÜMLER setirleri
+
YEYL SANATÇYLYK Tejribesi
MT ÖNÜMÇILIGI
+
BAZAR OUURTLARY

Ösen awtomatiki çykarmak çyzygy

Önümçilik desgamyz 3000MT Kollagen we 5000MT Gelatin öndürijilikli ösen awtomatiki önümçilik liniýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Poslamaýan polatdan ýasalan gaplar we turbalar.

Temperatura we ph-a awtomatiki elektron gözegçilik.

Howanyň täsirinden we hapalanmagynyň öňüni almak üçin möhürlenen turbalar.

Uly önümçilik kuwwaty: ýylda 3000MT kollagen we 5000MT jelatin.

GMP arassa ussahanasy.

Gazyp almak ussahanasy5
Gazyp almak ussahanasy 3

Amalda hiliň gözegçiligi

Önümçilik desgamyz Hytaýdaky “Kollagen” we “Gelatin” -iň iň ösen önümçilik liniýasydyr, ähli gözegçilik awtomatiki usulda.

Amalda gözegçilik detektorlary önümçilik liniýasynyň dürli ýerlerinde enjamlaşdyrylandyr.

Taslamalaşdyrylan önümçilik prosesini takyk ýerine ýetirmek üçin temperatura we pH we material göwrümlerine awtomatiki elektron gözegçilik.

Amallara gözegçilik ediş bölümi sehde ýerleşýär.

Hünärmenler önümçilik işine gözegçilik edýärler.

Önümçilik SOP-lary berk berjaý edilýär.

GMP arassa ussahanasy

Granulasiýa prosesi we gaplamak C synpy GMP ussahanasynda ýerine ýetirilýär:

C synp GMP ussahanasy.

HVAC kondisioner ulgamy.

Metal detektor daşary ýurt metallaryna gözegçilik etmek üçin enjamlaşdyrylandyr.

Çyzyklary arassalamak we arassalamak barlagy ýerine ýetirilýär.

Gowy döredilen Hil dolandyryş ulgamy

Laboratoriýa we hünärmen QA we QC toparlaryny goşmak bilen hil dolandyryş ulgamyny döretdik.

ISO Barlanylan we ABŞ FDA hasaba alnan hil dolandyryş ulgamy.

Çig malymyzy we taýýar önümlerimizi barlamak üçin ýerdäki laboratoriýamyz bar.

Kollagen we jelatin üçin zerur bolan her bir synag elementini ýerine ýetirip bileris.

Agyr metallar we mikroorganizm synaglary öz laboratoriýamyzda geçirilýär.

Professional QA we QC topary.

Ulag we ammar

Önümimiziň müşderä ygtybarly we tertipli gelendigine göz ýetirmek üçin oňat dizaýn edilen paletleşdirilen gaplamalary üpjün edýäris.Döwrebap gaplaýyş enjamy, arassa ammar gurşawy we ygtybarly ammar bilen enjamlaşdyrylan hünär ammary.

Önümiň gowy gaplanandygyna we goralýandygyna göz ýetirmek üçin hünärmen gaplaýyş topary.

Doly konteýner ýüklemek we az konteýner ýüklemek elýeterli.

Gaplamagyň ululygy: 20KG / halta, 40 halta / palet.

Capacityükleme kuwwaty: 20 'Konteýner: 11MT paletlenmedik, 40' konteýner: 24MT paletlenmedik.

Ulag ätiýaçlandyryşy dünýäniň çar künjegini öz içine aldy.