Glýukozamin

 • Weget çeşmesi glýukozamin gidroklorid iýmit goşundylarynda giňden ulanylýar

  Weget çeşmesi glýukozamin gidroklorid iýmit goşundylarynda giňden ulanylýar

  Glýukozamin saglygy goraýyş önümleri pudagynda giňden ulanylýan örän giň ýaýran tebigy madda.Glyukoza we aminokislotalardan durýar we bogun suwuklygynyň we kıkyrdagyň möhüm düzüm bölegi bolup durýar.Köplenç iýmit goşundylarynda ulanylýar, bu gündelik iýmitde bedeniň zerur käbir iýmitlerini dolduryp, bedeniň immunitetini ýokarlandyryp, bedeniň wiruslara garşy durnuklylygyny ýokarlandyryp, beden saglygyny gowulaşdyryp biler we käbirlerini nyşana alyp biler.Bedeniň doldurylmagy üçin ýörite maddalar gerek.Häzirki wagtda kompaniýamyz glýukozamin gidroklorid öndürmekde we satmakda örän tejribeli.

 • Garpyzlaryň gabyklaryndan glýukozamin HCL çeşmesi giperostozy ýeňilleşdirip biler

  Garpyzlaryň gabyklaryndan glýukozamin HCL çeşmesi giperostozy ýeňilleşdirip biler

  Glýukozamin HCL bedenimiz üçin, esasanam bogun garynjagymyz üçin iň möhüm komponentlerden biridir.Glýukozamin HCL karides ýa-da gyrgyç gabyklaryndan alynýar, ak reňkden sary sary tozga, arassalygy 95% töweregi.Glyukozamin HCL, geperostozdan dynmak üçin jonit saglyk önümlerine ulanylyp bilner.Käbir ýokary hilli Glýukozamin HCL gözleýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, biz gözleýän adamlar.

 • USP derejeli glýukozamin sulfat 2KCL tozy süňk saglygyny ösdürip biler

  USP derejeli glýukozamin sulfat 2KCL tozy süňk saglygyny ösdürip biler

  Biofarmanyň aňyrsynda USP derejeli glýukozamin tozy bar.Bu glýukozamin sallançak we karidesiň gabyklaryndan alynýar.Glýukozaminiň arassalygy 98% töweregi.Glýukozaminiň düzümi hiç hili himiki komponent bolmasa düýbünden tebigydyr.USP derejeli glýukozamin süňküň kıkyrdagynyň saglygyny saklamaga kömek edip biler.Süňk saglygy bulaşyklaryňyzyň bardygyny gowy görseňiz, Glýukozaminimizi synap bilersiňiz.