Düwürlenmedik towuk kollagen görnüşi II

 • Towuk kollagen II görnüşli towuk kıkyrdagyndan peptid çeşmesi, osteoartrit keselinden dynmaga kömek edýär

  Towuk kollagen II görnüşli towuk kıkyrdagyndan peptid çeşmesi, osteoartrit keselinden dynmaga kömek edýär

  Kollageniň bedeniniň belogynyň 20% -ini emele getirýändigini bilýäris.Bedenimizde örän möhüm rol oýnaýar.Towuk kollagen görnüşi ii ýörite kollagen görnüşidir.Şol kollagen towuk garynjasyndan pes temperatura usuly bilen alynýar.Specialörite tehnika sebäpli, üýtgemedik trihelik gurluşy bilen makro molekulýar kollageni saklap bilýär.Gündelik durmuşymyzda süňkümizi has berkitmek we osteoartritden dynmak üçin dogry iýip bileris.

 • Bilelikdäki saglyk üçin berilmedik towuk kollagen görnüşi ii

  Bilelikdäki saglyk üçin berilmedik towuk kollagen görnüşi ii

  Düwürlenmedik ii ​​kollagen, towuk sternumyndan öndürilen ýerli kollagen görnüşini öz içine alýan maddadyr.Kollageniň “Triple gelix” giňişlik gurluşy, kollageniň denatirlenmändigini we bilelikdäki kıkyrtyklaryň saglyk gurluşyny saklamaga kömek etmek üçin köp usulda işlemäge ukyply ylmy önümçilik prosesi bilen saklandy.

 • Süňk saglygy üçin ýerli towuk kollagen görnüşi ii

  Süňk saglygy üçin ýerli towuk kollagen görnüşi ii

  Collerli kollagen görnüşi, towuk sternum garynjalaryndan öndürilen ii görnüşli kollagen.Nativeerli kollagen II görnüşiniň esasy aýratynlygy, işjeň we ii kollageniň bolmagydyr, bu bogun we süňk saglygy üçin örän peýdalydyr.Chickenerli towuk kollagen görnüşimiz, kapsula görnüşinde goşundylar öndürmek üçin ulanylýar.

 • Bilelikdäki saglyk üçin ýerli towuk Stern Kollagen 2 görnüşi

  Bilelikdäki saglyk üçin ýerli towuk Stern Kollagen 2 görnüşi

  Chickenerli towuk kollagen görnüşi 2, gowy gözegçilik edilýän önümçilik prosesi bilen towuk sternumyndan öndürilen premium görnüşli ii kollagen tozy.Chickenerli towuk kollagen 2-iň esasy aýratynlygy, kollageniň denatirlenmän, işjeň bolmagydyr.Chickenerli towuk kollagen 2-nji poroşok, bilelikdäki saglyk iýmit goşundylary üçin premium maddadyr.

 • Towuk sternumyndan ýetişmedik towuk kollagen görnüşi ii

  Towuk sternumyndan ýetişmedik towuk kollagen görnüşi ii

  Düwürtiklenmedik towuk kollagen görnüşi, ýerli pes kollagen görnüşli ii poroşok, pes temperatura bilen oňat dizaýn edilen önümçilik prosesi bilen towuk sternumyndan alynýar.Kollagen belogynyň işjeňligi gowy saklanýar we ii görnüşli kollagen asyl üç gelix molekulýar gurluşynda galýar.Düwürlenmedik towuk kollagen görnüşi, bilelikdäki saglyk goşundylary üçin premium maddadyr.