Gidrolizlenen kollagen tozy

 • Balyk şkalasyndan gidrolizlenen kollagen peptid tozy

  Balyk şkalasyndan gidrolizlenen kollagen peptid tozy

  Biofarmanyň aňyrsynda balyk şkalasyndan gidrolizlenen kollagen peptid tozy öndürýäris we üpjün edýäris.Balyk kollagenimizi öndürmek üçin ulanýan balyk masştabymyz, köp mukdarda belok we pes hapalanan Alýaskadaky Pollock Balyk terezisidir.Gidrolizlenen balyk kollagen peptid tozy, Deri saglygy üçin goşundylarda giňden ulanylýan maddadyr.

  Biofarmanyň aňyrsynda öndürilen gidrolizlenen balyk kollagen peptid tozy, bitarap tagam bilen düýbünden yssyz.Gar ak reňkli kollagen belok tozy.Gidrolizlenen kollagen peptid tozy, suwda çalt eräp bilýär.

 • Böwrek gizlenýän gidrolizlenen kollagen tozy

  Böwrek gizlenýän gidrolizlenen kollagen tozy

  Gidrolizlenen kollagen tozy, adatça iriňli gabyklardan, balyk derisinden ýa-da tereziden we towuk garynjalaryndan öndürilýär.Bu sahypada, iriňli ýerlerden alnan gidrolizlenen kollagen tozy bilen tanyşdyrarys.Bitarap tagamly yssyz kollagen tozy.Biziň kollagen poroşokymyz suwda çalt eräp bilýär.Gaty içgiler tozy, planşetler, kapsulalar, agyz suwuklygy we energiýa barlary ýaly köp sanly önüm üçin amatly.

 • Gowy çözülişi bilen gidrolizlenen balyk kollagen tozy

  Gowy çözülişi bilen gidrolizlenen balyk kollagen tozy

  Biz biofarmanyň aňyrsynda Hytaýda ýerleşýän gidrolizlenen balyk kollagen pudrasynyň ISO9001 Barlanylan we ABŞ FDA hasaba alnan öndürijisidir.Balyk kollagen tozy, Alýaskanyň kod balyk terezisinden gidroliz prosesi bilen öndürilýär.Gar ak reňkde we derrew suwda eräp bilýär.

 • Derrew çözülişi bilen gidrolizlenen iriňli kollagen peptidi

  Derrew çözülişi bilen gidrolizlenen iriňli kollagen peptidi

  Gidrolizlenen iriňli kollagen peptidi, iriň aşagyndan gidroliz prosesi arkaly alnan kollagen belok tozydyr.Gidrolizlenen iriňli kollagen peptidimiz ak reňkli we hatda sowuk suwa derrew eräp bilýär.Böwrek kollagen peptidi, myşsalary gurmak, deriniň saglygy we bilelikdäki saglyk maksatlary üçin niýetlenen meşhur iýmit maddasydyr.

 • Balyk derisinden 1 we 3 görnüşli gidrolizlenen kollagen tozy

  Balyk derisinden 1 we 3 görnüşli gidrolizlenen kollagen tozy

  Balyk derisinden gidrolizlenen 1-nji we 3-nji kollagen poroşokyny öndüriji.

  Gidrolizlenen görnüşimiz 1 we 3 Kollagen tozy, ak ak reňkli we bitarap tagamly kollagen belok tozy.Bu düýbünden yssyz we çalt suwa eräp bilýär.Deriniň saglygy üçin tagamly gaty içgileriň poroşok görnüşinde iýmit goşundylarynda köplenç ulanylýar.

  1-nji we 3-nji kollagen görnüşi adatça adamlaryň we haýwanlaryň derilerinde bolýar.Derileriň we dokumalaryň möhüm düzüm bölegi.I görnüşli kollagen, öýjükden daşary matrisada (ECM) we birleşdiriji dokumada tapylan esasy gurluş beloklaryndan biridir we kollagen bedeniň umumy belogynyň 30% -den gowragyny emele getirýär.