Hondroitin sulfat

 • Süňkleri bejermek üçin tebigy akula kondroitin sulfat natriý

  Süňkleri bejermek üçin tebigy akula kondroitin sulfat natriý

  Akula kondroitin sulfat, akula kıkyrtyk dokumasyndan alnan we taýýarlanan kislotaly mukam polisakarid maddasydyr.Ak ýa-da ak poroşok.Akulamyzyň kondroitin sulfaty, tebigy çeşme bolan çuň deňiz balyklaryndan gelýär.Akula Hondroitin sulfat süňk saglygy we deri problemalary üçin ajaýyp.Bu kynçylyklaryňyz bar bolsa, “Shark Chondroitin Sulfat” -y synap görüň.

 • Iýip bolýan derejeli iriňli kondroitin sulfat, çişmegi aýyrmaga kömek edýär

  Iýip bolýan derejeli iriňli kondroitin sulfat, çişmegi aýyrmaga kömek edýär

  Hondroitin sulfat haýwanlary birleşdirýän dokuma görnüşlerinde bar bolan we ýelmeşýän suwuk mukopolisakariddir we kıkyrtyk dokumalarynda örän köpdür.Iýmit kondroitin sulfaty iň köp ýaýran iýmit goşundylaryndan biridir we Bovine Hondroitin sulfaty osteoartrit ýaly bilelikdäki degeneratiw keselleri bejermekde giňden ulanylýar.Bogunlarda kynçylyk çekýän bolsaňyz, “Bovine Chondroitin Sulfat” -y ulanmaga synanyşyň.Energiýany çalt dikeltmäge kömek edip biler.

 • Süňk saglygy üçin kondroitin sulfat natriý

  Süňk saglygy üçin kondroitin sulfat natriý

  Hondroitin sulfat, doňuz ýa-da towuk ýa-da akula garynjalaryndan alynýan glikozaminoglikanyň bir görnüşidir.Hondroitin sulfat natriý, kondroitin sulfatyň natriý duz görnüşidir we adatça bilelikdäki saglyk iýmit goşundylary üçin funksional düzüm hökmünde ulanylýar.Bizde USP40 standartyna laýyk gelýän iýmit derejesi bolan Hondroitin sulfat bar.

 • Bilelikdäki saglyk goşundylary üçin USP Grade Bovine Hondroitin sulfaty

  Bilelikdäki saglyk goşundylary üçin USP Grade Bovine Hondroitin sulfaty

  Hondroitin sulfat, bazardaky we süňk saglygy üçin niýetlenen meşhur maddadyr.Adatça iriňli kıkırdaklardan alynýar we USP standartyna laýyk gelýär.Hondroitin sulfaty adam we haýwan garynjalarynda duş gelýän tebigy mukopolisakaridlerdir.Glýukozamin, gialuron kislotasy we kollagen ýaly beýleki bilelikdäki saglyk maddalary bilen bilelikde giňden ulanylýar.

 • Hondroitin sulfat natriý, CPC usuly bilen 90% arassalygy

  Hondroitin sulfat natriý, CPC usuly bilen 90% arassalygy

  Hondroitin sulfat natriý, kondroitin sulfatynyň natriý duz görnüşidir.Bu haýwan garynjalaryndan, iriňli garynjalar, towuk garynjalary we akula garynjalary ýaly alnan mukopolisakaridiň bir görnüşidir.Hondroitin sulfaty, köpden bäri ulanylyşy bilen meşhur bilelikdäki saglyk maddasydyr.